ธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ

นิตยสาร Professional Photographer ระบุธุรกิจสตูดิโอถ่ายรูปมีการแข่งขันสูง

เว็บไซต์และนามบัตร การถ่ายภาพดิจิตอลมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการถ่ายภาพฟิล์ม แม้ว่าการอัปเดตเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงขึ้น แต่การถ่ายภาพดิจิทัลเมื่อเวลาผ่านไปก็มีราคาไม่แพง ดิจิทัลยังช่วยลดต้นทุนเนื่องจากพนักงานทำงานน้อยลง ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงเร็วขึ้น สตูดิโอเฉพาะงานแต่งงานมักจะมีราคาสูงกว่าสตูดิโออื่นๆ ซึ่งนิตยสาร Professional Photographer ระบุว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นสำหรับธุรกิจถ่ายภาพงานแต่งงานอยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของผู้ประกอบการ ในขณะที่ตลาดอื่นๆ มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าเล็กน้อย รายได้และกำไรมากที่สุด[…]

Read more