ไวรัสโคโรนา

อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด

หลังจากที่ไวรัสโคโรนาเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เรา ตั้งแต่ 31 ธันวามคม 2019 เรามาดูว่าอาชีพไหนที่มีผู้คนต้องตกงานหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยอาชีพที่หลากหลายเช่น 1.พนักงานบริการเช่น คนเสิร์ฟอาหาร, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและภารโรงซึ่งโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในสถานที่หรืออาชีพที่ต้องพบปะกับลูกค้า การปิดกิจการชั่วคราวอย่างกว้างขวางทำให้คนงานจำนวนมากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การตกงานดังกล่าวในบางสาขาอาจส่งผลกระทบต่อคนงานที่มีอายุมากกว่าอย่างไม่ได้สัดส่วน ตัวอย่างเช่นจากการศึกษาของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและนโยบาย (CEPR) พบว่า 35.6 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ทำงานเป็นภารโรงและพนักงานทำความสะอาดอาคารมีอายุ 50 ปีขึ้นไป 2.คนทำงานวงการบันเทิง-นักแสดง[…]

Read more