อยากได้ที่สอนทำขนมเค้กเป็นแบบเล็กๆสอนแบบตัวต่อตัวหรือไม่เกินโพสต์และสามคนพอจะหาได้ไหม

ทำเค้ก

ตอนนี้วางแผนเอาไว้แล้วว่ายังไงเสียเราก็จะเรียนทำเค้กแต่ไม่ได้ต้องการที่จะเรียนเอาไว้ประกอบอาชีพหลักตอนนี้ตั้งใจที่จะเรียนในโรงเรียนสอนทำขนมเค้กเพื่อนำความรู้ในวิชาที่ได้จากการทำเค้กนั้นมาทำเค้กในวันหยุดก็จะได้เอามาขายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเกิดจากความชอบส่วนตัวแล้วจึงพัฒนามาอยากที่จะเรียนแล้วทำขายเองไม่ได้หวังรายได้จากการทำอย่างจริงจังแต่ทำด้วยใจรักเท่านั้นแต่ด้วยความว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นอยากไปเรียนกับโรงเรียนสอนทำขนมเค้กแบบกลุ่มใหญ่ใหญ่เรารู้ตัวเองเลยว่าไม่สามารถที่จะเรียนได้ทันเพื่อนอย่างแน่นอนดังนั้นจุดประสงค์ในการเรียนของเราต้องการที่จะหาโรงเรียนสอนทำขนมเค้กที่เค้าเปิดเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มละไม่เกิน 5 คนแบบนั้นเราคิดว่าเราเรียนแล้วน่าจะทันเพื่อนและเรียนแล้วไม่เสียงเงินฟรีฟรีสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในกลุ่มเล็กๆนั้นไปใช้ในการทำเค้กได้อย่างจริงจัง

เคยทดลองไปเรียนกับโรงเรียนที่เปิดกรุงใหญ่ราคาในการเรียนไม่แพงแต่สุดท้ายผลในการเรียนออกมาเราก็ไม่สามารถที่จะทำเค้กออกมาได้อยู่ดีเพราะว่าเมื่อจำนวนคนเรียนเยอะแน่นอนครูผู้สอนไม่มีเวลาในการที่จะดูนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทำให้เราไปเรียนในโรงเรียนสอนทำขนมเค้กในครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนเอาเสียเลยทำให้คิดหลาบในการที่จะเรียนในกลุ่มใหญ่ใหญ่ยอมเสียเงินในการที่จะเรียนแพงหน่อยแต่เรียนแล้วเรียนอย่างทั่วถึงจึงอยากที่จะเลือกโรงเรียนสอนทำขนมเค้กที่เปิดสอนกลุ่มเล็กๆด้วยจึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนได้

Leave a Reply