เรื่องของการเลือกท่องเที่ยวให้ถูกช่วงเวลาก็ทำให้ที่พักเขาใหญ่ราคาถูกไปอีก

ที่พักเขาใหญ่

การท่องเที่ยว ในแต่ละสถานที่ ก็ย่อมมีช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ที่แตกต่างกันออกไป ช่วงเวลาท่องเที่ยว ที่เรียกว่าไฮซีซั่น ก็คือ ช่วงเวลาที่คนนิยมในการไปท่องเที่ยว ยังสถานที่นั้นนั้น เนื่องจากมีจุดเด่นที่ดี จึงทำให้คน ไปเที่ยวมากอย่าง เช่น การท่องเที่ยวในภาคเหนือ การท่องเที่ยวในช่วงโชไฮซีซั่น ก็คือ ช่วงดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และการท่องเที่ยวในเขาใหญ่ ก็มีช่วงเวลาในการที่จะเป็นไฮซีซั่นไม่ต่างจากภาคเหนือ เพราะมีอากาศที่ดี แต่การท่องเที่ยวในเขาใหญ่ จะดีกว่าในภาคเหนือ ก็คือ คนเดินทางท่องเที่ยวทั้งปีเนื่องจาก มีจุดเด่นต่าง จากการท่องเที่ยวในภาคเหนือ ที่นอกจากความหนาวเย็น แล้ว ก็ยังมีเรื่องของสถานที่ก่อสร้าง หรือมีร้านค้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ครบครัน จึงทำให้คนท่องเที่ยวทั้งปี นั่นเอง ดังนั้นการที่จะท่องเที่ยวเขาใหญ่ และหาที่พักเขาใหญ่ ให้ราคาไม่แพง ไม่ไปให้ ถูกช่วงเวลา อย่าไปในช่วงเวลาที่คนนิยมในการท่องเที่ยวเยอะ ก็คือช่วงรถหน้าหนาว แน่นอนเลยว่า จะทำให้ราคาของที่พักถูกลง แน่นอนไม่ไปในช่วงหยุดยาวหรือ เป็นช่วงที่คนไปท่องเที่ยวในเทศกาลดนตรี แน่นอนเลย ว่าการท่องเที่ยวหรือหาที่พักเขาใหญ่จะได้ราคาไม่กี่บาทและได้พักในช่องทางที่พักที่ดีอย่างแน่นอน

ดังนั้น แนะนำเลยว่านักท่องเที่ยว หากต้องการไปที่พักเขาใหญ่ให้ไปให้ถูกช่วงเวลาหาก ไปจำนวนมากๆ ก็เลือกที่พักแบบ สามารถรวมรวมกันได้ จะทำให้ราคาถูกกว่า การนอนแค่คนและสองคน ดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมา จึงเป็นเทคนิค ที่ทำให้เราสามารถที่จะจองที่พักเขาใหญ่ได้ราคาไม่แพง และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน ไม่ต่างจากคนอื่น แต่ราคาที่เราจ่ายถูกกว่าคนอื่นนั่นเอง

Leave a Reply